Nordre Øyeren Naturreservat omfatter Nord-Europas største innlandsdelta, og fortsatt fører Norges største elv, Glomma, med seg sedimenter ut i innsjøen Øyeren og bygger ut deltaet.
 

Øyeren er Norges mest artsrike innsjø med tanke på fisk og Nordens mest artsrike med tanke på vannplanter. Nordre Øyeren er spesielt kjent for sitt rike fugleliv, og fylkesmannen har satt opp to fugletårn i naturreservatet.


Men Nordre Øyeren har også mye annet å by på: Nordre Øyeren er sannsynligvis Norges mest artsrike vernede området! Og et område få ville trodd at fantes i Norge. 25 fiskeslag er registrert i Øyeren. Med få unntak opptrer artene i naturreservatet.
50 arter av ekte vannplanter finnes i Øyeren, hovedsakelig i deltaet.
325 plantearter i sumpvegetasjonen i Øyeren.
Minst 339 karplantearter i naturreservatet.
260 fuglearter er blitt observert i Nordre Øyeren naturreservat.
26 pattedyrarter lever i eller trekker gjennom naturreservatet. 3 arter krypdyr og 4 arter amfibier er registrert i naturreservatet.

 

Fotograf Øystein Søbye og Ole Gunnar Berntsen

Her er litt faktaopplysninger om Øyeren.

Flyfoto: Ole Gunnar Berntsen

Ring oss!

 416 17 200

  • Facebook Clean
Send en mail:

 post@gansvika.com

Besøk oss!

 på brygga